GannetBlog

GannetBlog

Gannet

Het Gannetproject was gestart op 26 juni 2009, en dit voor een periode van drie jaar: die termijn is nu ten einde.

We zijn er, dankzij de onbaatzuchtige medewerking van tal van leden en de gulle giften van sponsors en subsidie van de Stad Gent, in geslaagd onze objectieven in grote mate uit te voeren.

RSS Latest updates

RSS iconPosts

Categories

RSS iconForum
RSS iconGannet e-mails
RSS iconKinderen & scholen

Author

RSS iconDe Mulder Marc
RSS iconTsok
RSS iconLuc Lemarcq
RSS iconLinda
RSS iconSchool